Sân bóng Mỏ - Địa Chất

6 sân bóng 7 người.
Vừa hoàn thành xây dựng. Đẹp mê li

1 người theo dõi

Địa chỉ

Đại học Mỏ, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hình ảnh