SÂN BÓNG NHÀ THIẾU NHI THỦ ĐỨC

gồm 3 sân 5 người, mặt cỏ còn mới

17 người theo dõi

Địa chỉ

281 Võ Văn Ngân, phương Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hình ảnh