Sân bóng nhân tạo Nông Lâm

Trường đại học Nông Lâm Bắc Giang, thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Chưa có đánh giá

Báo lỗi

Dành cho chủ sân

Địa điểm này chưa hỗ trợ đặt online


Vui lòng xem thông tin liên hệ tại đây.

Mô tả - Thông tin kèm theo

Tiện ích

  • Cần đặt cọc.
  • Tốn phí mượn bóng
  • Tốn phí nước uống

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Các sân bóng tại Huyện Việt Yên

Sân Bắc Giang

Bích Động , Huyện Việt Yên

Sân bóng nhân tạo Nông Lâm

Trường đại học Nông Lâm Bắc Giang, thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên

Sân bóng làng Trung

Bích Động Việt Yên Bắc Giang, Huyện Việt Yên