Sân Bóng Phạm Hồng Thái

4 người theo dõi

Địa chỉ

số 1 phố Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Hình ảnh