Sân bóng số 3 KCN Tân Tạo

Đường số 3 KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 06:00 - 18:00

Báo lỗi

Bảng giá

1 sân 11 người.

Mức giá: 700k/giờ 1200k/giờ

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.