Sân Bóng Thanh Khê

1 người theo dõi

Địa chỉ

257 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Hình ảnh