Sân bóng thầy Hải

TT Lộc Hà, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Chưa có đánh giá

Báo lỗi

Địa điểm này chưa hỗ trợ đặt online


Vui lòng xem thông tin liên hệ tại đây.

Mô tả - Thông tin kèm theo

Tiện ích

  • Cần đặt cọc.
  • Tốn phí mượn bóng
  • Tốn phí nước uống

Hình ảnh

Đánh Giá

Chưa có đánh giá về địa điểm này.

Các sân bóng tại Huyện Lộc Hà

Sân bóng thầy Hải

TT Lộc Hà, Huyện Lộc Hà