Sân bóng Thông Tin 195 Định Công Hạ

195 định công hạ, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 05:00 - 24:00

Báo lỗi

Bảng giá
Sân 7 người
T3, T4, T5, T6 05:00 - 17:30: 50 k/giờ
17:30 - 19:00: 500 k/giờ
19:00 - 20:30: 550 k/giờ
20:30 - 22:00: 350 k/giờ
22:00 - 23:30: 350 k/giờ
CN 05:00 - 17:30: 100 k/giờ
17:30 - 23:30: 300 k/giờ
T2, T7 05:00 - 17:30: 50 k/giờ
17:30 - 23:30: 300 k/giờ

Cần đặt cọc.

Tốn phí mượn bóng.

Nước uống miễn phí.