Sân bóng Thông Tin 195 Định Công Hạ

195 định công hạ, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 05:00 - 24:00

Báo lỗi

  Dành cho chủ sân

Đăng ký nhận thông báo khi có sân trống
Bảng giá
 
Sân 7 người
T3, T4, T5, T6 05:00 - 17:30: 50.000 VNĐ/giờ
17:30 - 19:00: 500.000 VNĐ/giờ
19:00 - 20:30: 550.000 VNĐ/giờ
20:30 - 22:00: 350.000 VNĐ/giờ
22:00 - 23:30: 350.000 VNĐ/giờ
CN 05:00 - 17:30: 100.000 VNĐ/giờ
17:30 - 23:30: 300.000 VNĐ/giờ
T2, T7 05:00 - 17:30: 50.000 VNĐ/giờ
17:30 - 23:30: 300.000 VNĐ/giờ

Cần đặt cọc.

Tốn phí mượn bóng.

Nước uống miễn phí.

Sân này chưa có đánh giá nào