Sân bóng tiểu học Kim Liên

5 người theo dõi

Địa chỉ

7 Hoàng Tích Trí, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hình ảnh