Sân bóng Trí Hải (Tri Hai Football)

Cụm sân bao gồm 12 sân 5 người / 4 sân 7 người / 1 sân 11 người

0 người theo dõi

Địa chỉ

204A Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Hình ảnh