Sân bóng trường Nguyễn Phong Sắc 44 Đại La

9 người theo dõi

Địa chỉ

44 Đại La, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hình ảnh