Sân Bóng Trường Nhạc Hoạ Trung Ương

6 người theo dõi

Địa chỉ

Ngõ 55-57, đường Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội

Hình ảnh