Sân bóng Trường THPT Tây Hồ

3 người theo dõi

Địa chỉ

Cổng sau trường THPT Tây Hồ, số 143 phố Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Hình ảnh