Sân bóng Trương Văn Thành

4 người theo dõi

Gồm 2 sân 5 người, mặt cỏ bình thường.

Địa chỉ

50/16, Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Đánh giá

Hình ảnh