Sân bóng Trương Văn Thành

Gồm 2 sân 5 người, mặt cỏ bình thường.

4 người theo dõi

Địa chỉ

50/16, Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Hình ảnh