Sân Bóng Tuấn Nhàn

Nguyễn Văn Tạo, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng 

ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM SỐ ĐIỆN THOẠI

 05:30 - 22:30

Báo lỗi

Bảng giá

3 sân 5 người.

Mức giá: chưa biết.

Không cần đặt cọc.

Bóng dùng miễn phí.

Nước uống miễn phí.