Sân Bóng Mini VTT

2 người theo dõi

Cụm sân bóng cỏ nhân tạo tốt nhất khu Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú gồm 03 sân 5 người, 01 sân 7 người

Địa chỉ

7/14/46 Đường 182, Tân Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh

Đánh giá

0.0

out of

5

Hình ảnh