Sân bóng

Sân bóng đá nhân tạo

Sân bóng VNUF

Đại học Lâm Nghiệp - Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Sân bóng Thuỵ Hương

xã Thuỵ Hương - Chương Mỹ - Hà Nội, Chương Mỹ, Hà Nội

Sân Bóng PVF

Sân mới cỏ mượt thoáng mát giá cả hợp lý

Thôn Tiên Lữ - Xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội

Đại học sư phạm thể dục thể thao

Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội

Sân Bê Tông

Sân Chung Cư Bê Tông, Chương Mỹ, Hà Nội