Sân bóng

Sân bóng đá nhân tạo

Sân HTT (Bách Nghệ)

Sân bóng nằm trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội (HTT) Đối điện trường THPT Tân Lập

252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Sân bóng Ngọc Anh

Đồng sậy, Đan Phượng, Hà Nội