Sân bóng

Sân bóng đá nhân tạo

Sân HTT (Bách Nghệ)

252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Sân bóng nằm trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội (HTT) Đối điện trường THPT Tân Lập

Sân bóng Ngọc Anh

Đồng sậy, Đan Phượng, Hà Nội