Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Phổ Yên

Tổng hợp thông tin tất cả sân bóng tại Quận Thị xã Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên

Sân bóng đá Phương Nam

Km19, Xóm Giếng, Hồng Tiến, quận Thị xã Phổ Yên, TP Thái Nguyên

Đã duyệt