Sân bóng đá mini ở quận Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang