Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang