Sân bóng đá mini ở Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu