Sân bóng đá mini ở quận Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu