Sân bóng đá mini ở quận Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu