Sân bóng đá mini ở quận Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu