Sân bóng đá mini ở quận Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sân bóng đá mini và trượt patin THÀNH CÔNG

Huyện Xuyên Mộc

2 san 5 người, 1 sân trượt patin. Gần vòng xoay phước bửu cạnh bờ hồ phước bửu

65 võ thị sáu khu phố phước hoà, thị trấn phước bửu, Huyện Xuyên Mộc

Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu