Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu