Sân bóng đá mini ở quận Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang