Sân bóng đá mini ở quận Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang