Sân bóng đá mini ở quận Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang