Sân bóng đá mini ở quận Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn