Sân bóng đá mini ở quận Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn