Sân bóng đá mini ở quận Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn