Sân bóng đá mini ở quận Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn