Sân bóng đá mini ở quận Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu