Sân bóng đá mini ở quận Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu