Sân bóng đá mini ở quận Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu