Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu