Sân bóng đá mini ở quận Tp Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu