Sân bóng đá mini ở quận Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh