Sân bóng đá mini ở quận Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh