Sân bóng đá mini ở quận Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh