Sân bóng đá mini ở quận Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận