Sân bóng đá mini ở quận Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau