Sân bóng đá mini ở quận Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau