Sân bóng đá mini ở quận Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau