Sân bóng đá mini ở quận Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau