Sân bóng đá mini ở quận Huyện Đắk GLong, Tỉnh Đắk Nông