Sân bóng đá mini ở quận Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông