Sân bóng đá mini ở quận Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông