Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông